I det efterfølgende vil der være vist forskellige skærmdumps fra vores Elevatorservice program. Den første del er fra administrationsmodulet, hvor al vedligeholdelse foretages. Programmets hovedvindue, der ses herunder, indeholder oplysninger om kunden og dennes anlæg/elevatorer, både i listeform og med detailoplysninger for den enkelte kunde og anlæg/elevatorer.

Hovedvindue

Dette Hovedvindue består af fire områder
– et liste område for en eller flere kunder,
– et detail område for den valgte kunde i den øverste del,
– i den nederste venstre del er der en liste med de anlæg/elevatorer, som kunden har og
– i den højre del vises så detailoplysninger for det/den valgte anlæg/elevator.

Kundeoplysninger

Billedet med Kundeoplysninger indeholder udover de basale oplysninger om kunden også forskellige knapper, der åbner andre vinduer til vedligeholdelse af de oplysninger, der knytter sig til kunden.
F.eks. oplysninger om nøgleboks og kontaktpersoner, som så også kan tilknyttes de enkelte anlæg. Knappen Dokumenter giver mulighed for at åbne et Windows Stifinder vindue, hvor dokumenter, der hører til kunden, kan opbevares.

Liste med kundens anlæg/elevatorer

I dette vindue – Liste med kundens anlæg/elevatorer – vil de anlæg/elevatorer, som kunden har være vist. De kolonner der vises kan bestemmes individuelt fra bruger til bruger og kan løbende ændres efter behov.

Detailoplysninger for et anlæg/elevatorer

Vinduet – Detailoplysninger for et anlæg/elevatorer – er ret kompakt med mange oplysninger og knapper. Dette er gjort for, at man hurtigt kan få et overblik over de mest basale oplysninger om et anlæg/elevatorerne.
Forklaring til de mange knapper og deres brug kan findes i systemets hjælpevejledning. Der skal dog lige knyttes en kommentar til, hvad de mange knapper med 3 prikker på bruges til. De bruges til at åbne for de kartoteker, der indeholde de værdier, der kan vælges i de respektive Drop Down lister.

Oprettelse af en ny servicemåned

Da systemet jo er et vedligeholdelsessystem til at styre vedligeholdelses-terminer for services, kan man i dette vindue – Oprettelse af en ny servicemåned – oprette nye perioder enten for alle eller for enkelte anlæg/elevator.

Brugervejledning:
Udover ovenstående korte beskrivelse af de forskellige vinduer, er der i systemet en udførlig bruger-/hjælpevejledning.

Det Web-baserede modul i systemet

Som nævnt tidligere, består systemet også af en Web-modul, hvor de enkelte besøg registreres. Modulet kan bruges på alle de platforme, som anvender en Internet Browser, dvs. PC/Mac, Tablet og Mobiltelefon. Efterfølgende vises nogle forskellige skærmbilleder fra dette modul.

Velkommen efter login

Velkomstbillede til Webregistrering

Registrering

Når en bruger logger ind til systemet fremkommer dette Velkomstbilede til Webregistrering, hvor menuen er fast gennem alt arbejde i systemet.

Emner/opgaver som en montør er tildelt

Når der vælges registrering på menuen fremkommer listen – Emner/opgaver som en montør er tildelt – som ovenfor. Godt nok indeholder listen kun ét emne her. Normalt vil listen indeholde alle de besøg, som den pågældende montør har haft eller som endnu ikke er afsluttede.

Bekræftelse af besøg

Bekræftelse af besøg

I dette vindue – Bekræftelse af besøg – ses flere forskellige grupper af oplysninger. Det er bla. oplysning om kontrolpunkter, bemærkninger og forskellige andre oplysninger om det pågældende anlæg. Der er også en kalender til angivelse af servicedato.